‘Sociale reclame’ aan banden? Reclamecode Sociale Media (RSM)

Sociale reclame? Per 1 januari 2014 treedt de nieuwe Reclamecode Sociale Media (oftewel de ‘RSM’) in werking. Deze code zal onderdeel vormen van de Nederlandse Reclame Code. De code geldt dan ook voor het gehele bedrijfsleven. De RSM zal specifieke regels verschaffen over het gebruik van sociale media bij adverteren.

Sociale media marketing
Ingeval geadverteerd wordt via sociale media kanalen (sociale reclame) spreekt men van ‘sociale media marketing’. Het gaat hierbij om iedere aanprijzing van een bedrijf van zijn product of dienst via de sociale media (te denken valt aan tweets, blogs en posts).

Wat in de praktijk steeds vaker gebeurt is dat het publiek door het bedrijfsleven wordt gestimuleerd om via sociale media kanalen reclame voor hun producten of diensten te maken. Het publiek ontvangt hiervoor doorgaans een geldelijke beloning of een beloning in natura. De vraag die bij de wetgever was gaan spelen is of voor het publiek wel voldoende duidelijk is wat de concrete relatie is tussen de adverteerder en de persoon die zijn ‘positieve mening’ hierover geeft of die een uiting doorplaatst.

Dat reclame als zodanig herkenbaar moet zijn is meer in het algemeen reeds geregeld in artikel 11 van de Nederlandse Reclame Code. Volgens de Stichting Reclame Code Commissie is de nieuwe regelgeving dan ook vooral bedoeld om marketeers concrete handvatten te bieden. In de praktijk passeren regelmatig blogs, tweets of posts de revue die in strijd zijn met de algemene reclameregels. Wanneer het gaat om reclame of sociale reclame moet dit eenvoudigweg duidelijk gemaakt worden.

‘U zult openheid van zaken verschaffen’
De RSM is zeker niet in het leven geroepen om een verbod te stellen aan een dergelijke wijze van reclame maken. Wel geeft de RSM specifieke regels over het gebruik van sociale media bij adverteren. Kort gezegd, wordt de voorwaarde gesteld dat bedrijven die dergelijke marketing activiteiten verrichten hierin naar buiten toe transparant zijn en voldoende openheid van zaken betrachten. Deze transparantie is volgens de wetgever geboden. Zo is het niet altijd even duidelijk of de mening die over een bepaalde dienst of product via sociale media wordt geuit een oprechte onafhankelijke mening betreft, danwel of het gaat om een mening die ‘aangestuurd’ wordt vanuit het bedrijf dat achter de dienst of het product staat.

En wat mag ik als adverteerder dan?
De RSM stelt onder meer dat reclame op sociale media als zodanig herkenbaar moet zijn. Hiernaast dient de adverteerder helderheid te verschaffen over het wel of niet toekennen van een beloning aan een derde. Wordt met andere woorden een vergoeding toegekend voor het uiten van een positieve mening over een bepaald product of dienst, dan dient dit uitdrukkelijk te worden vermeld.

In de praktijk houdt dit in dat indien een consument of een BN’er een beloning ontvangt om een nieuw product te reviewen, hij of zij dit moet melden. Dit kan in de trant van ‘ik ontving gratis deze stofzuiger om hem te testen’ of iets gelijkaardigs.

Hiernaast is het de adverteerder verboden om social media berichten zodanig te ‘bewerken’ dat hierdoor misleiding van het publiek kan ontstaan. Een voorbeeld is de adverteerder die via sociale media kanalen systematisch meerdere (onbestaande) identiteiten aanmaakt om positief over haar diensten of producten te berichten. Ook is een voorbeeld het verwijderen van negatieve posts door een bedrijf over haar producten of diensten waarbij dan niet vermeld wordt dat met de reacties selectief wordt omgegaan.

Aan banden dus?
Neen, dit valt dus best mee. Natuurlijk mag een adverterend bedrijf blogs, tweets en posts over haar diensten of producten die op een forum zijn geplaatst naar eigen inzicht gebruiken. Hierbij blijft natuurlijk van belang dat niet in strijd met de Nederlandse Reclame Code wordt gehandeld en dat voldoende helderheid wordt verschaft. Al bij al is er dus nog voldoende ruimte aanwezig.

Tip:
Weet dat wanneer uw bedrijf reclame maakt via sociale media kanalen voldaan moet worden aan de regelgeving van de Nederlandse Reclame Code en per 1 januari 2014 dus ook aan de regels van de Reclamecode Sociale Media. Wees helder naar buiten toe!

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact met ons op via 040-848 01 69 of vanaken@openlegal.nl