Auteur: jotten

Personeel Stel, uw vennootschap gaat het schip in, een curator wordt aangesteld en een doorstart wordt gerealiseerd. De koper van uw failliete vennootschap neemt ook uw personeel mee over en ook een aantal opdrachtgevers maken de overstap. Wat te doen? Uiteindelijk besluit u zelf om opnieuw ondernemersland...

Je zal het als bestuurder van een BV maar voor de kiezen krijgen; persoonlijk aansprakelijk gesteld worden door de belastingdienst omdat je de belastinginspecteur niet tijdig over de financiële toestand van het bedrijf hebt ingelicht. Zelfs als je geen weet hebt van een dergelijke meldingsplicht...

Iedereen kent ze wel, de zogenoemde ‘kleine lettertjes’ oftewel de algemene voorwaarden. In de praktijk bestaat een aanzienlijk deel van onze juridische werkzaamheden uit het opstellen, screenen of updaten van algemene voorwaarden. In een tijd waarin zaken doen niet altijd zonder risico’s verloopt, is het...

In november 2013 hebben wij al eerder een artikel geschreven over de wetswijzigingen voor webshophouders. Destijds ging het om nieuwe Europese regels, deze zouden voor vermindering van verschillen moeten zorgen, tussen de webshops in de Europese Lidstaten. Vanaf 13 juni 2014 gelden als gevolg van deze...

Vluchtgedrag, de kop in het zand, oftewel ‘struisvogelpolitiek’. De ervaring leert dat niets meer frustraties opwekt dan wanneer een debiteur (bewust) niets van zich laat horen. Een onbetaald gelaten nota is al niet erg prettig, maar volledige radiostilte wordt absoluut niet gewaardeerd. Communiceren is dan...

Statuten zijn doorgaans te beschouwen als het ‘handboek’ van de vennootschap. In de praktijk zien we nochtans dat een groot aantal aandeelhoudersovereenkomsten worden gesloten. Zowel de statuten als de aandeelhoudersovereenkomst zijn te beschouwen als   belangrijke juridische documenten van een onderneming. ‘Waar zit nou het...

De Hoge Raad heeft op 13 juli 2012 (LJN BW4986) bepaald dat de rechter pas van zijn bevoegdheid tot matigen gebruik mag maken als de toepassing van een boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt. De Hoge Raad sluit hierbij...