Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Open Legal. Hoewel Open Legal de uiterste zorg besteedt aan een zo correct, actueel en compleet mogelijke website, kan de bezoeker van deze website hieraan geen rechten ontlenen. Verder geldt dat Open Legal niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik op welke wijze dan ook van de informatie zoals weergegeven op deze website.

 

 Ingeval via deze website toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden kan Open Legal evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites. De informatie en illustraties op deze website mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Open Legal worden overgenomen of op welke wijze dan ook worden gekopieerd of gedeeplinkt.

 

 Ingeval van vragen of opmerkingen over de inhoud van deze website kun je ons een mail sturen via info@openlegal.nl.