Privacyverklaring

Privacyverklaring Open Legal 17-07-2018 – download
Deze privacyverklaring is bedoeld voor de verwerking van persoonsgegevens via de website https://openlegal.nl/.

Contactgegevens

Adres: Beukenlaan 129, 5616 VD Eindhoven
Telefoonnummer: 040 – 848 01 69
E-mailadres: info@openlegal.nl

Algemeen

Wij gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons aan de privacywetgeving en zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens veilig zijn bij ons en vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring lees je wat jouw rechten en plichten zijn.

Persoonsgegevens en bewaartermijnen

Wij verzamelen via onze website enkel persoonsgegevens die jij zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken via onze website jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Je mag ons altijd vragen de door je aan ons verstrekte gegevens te verwijderen. Wanneer je dat niet doet, bewaren wij jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor verlenen van onze diensten, voor de uitoefening van een overeenkomst die daaruit voortvloeit dan wel voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Doelen gegevensverwerking

Persoonsgegevens die je aan ons via de website verstrekt, gebruiken wij enkel voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Indien je via onze website een contactverzoek indient, zullen wij jouw gegevens alleen gebruiken om contact met je op te nemen.

Google Analytics en cookies
Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Dat is een applicatie van Google die werkt met cookies. Via deze cookies houden wij bij hoe je de website gebruikt, denk aan hoe je op onze website terecht bent gekomen, wanneer je onze website hebt bezocht, welke pagina’s je hebt bekeken en hoe lang je onze website hebt bezocht. Deze informatie verzamelen wij om onze website te optimaliseren en je beter van dienst te kunnen zijn.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren gaan, gestolen worden of anderszins onrechtmatig worden gebruikt. Daartoe hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Wij zullen jouw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, dan kan je contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens.

Je hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Geef altijd duidelijk aan wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klachten indienen

Als je vindt dat we je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vind je alle informatie over hoe je een klacht kunt indienen.