Intellectueel eigendom

Een goede bescherming

Lever je diensten of producten met je bedrijf, dan krijg je te maken met intellectuele eigendomsrechten. De bescherming van deze eigendomsrechten is belangrijk, omdat zij een belangrijk deel van de waarde van je onderneming vertegenwoordigen. Door een goede bescherming kun je daadkrachtig optreden tegen inbreukmakers.

Registreer je merk

Begeef jij je als ondernemer in de markt, dan zal je dit doen onder een bepaalde handelsnaam. Als je bedrijf deze handelsnaam actief gebruikt en heeft geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, dan geniet deze bescherming via de Handelsnaamwet. Deze bescherming is echter begrensd. Wij vertellen je hier graag meer over.

Hiernaast zal je bedrijf gebruik maken van een onderscheidend logo en van eventuele slogans. Dit logo en deze slogans kun je in bepaalde gevallen registeren als beeld-of woordmerk. In tegenstelling tot het auteursrecht, dat automatisch ontstaat, is een merk pas beschermd nadat het geregistreerd is. Afhankelijk van de gewenste reikwijdte van de bescherming, vindt deze registratie plaats via het Benelux Merkenbureau, het Europees Bureau voor de Intellectuele Eigendom of de World IntellectualProperty Organization(WIPO). Hetzelfde geldt voor een modelrecht dat je wil vestigen ten aanzien van bijvoorbeeld een gemaakte tekening of een ontwikkeld model.

Mogelijk heb je met je bedrijf een technische product of een uniek productieproces uitgevonden. In dat geval kun je overwegen om hiervoor een octrooi oftewel patent aan te vragen. Op deze wijze kun je een ander verbieden om je uitvinding te vercommercialiseren.

Brede kennis

Onze I.E. specialisten adviseren je graag over het gebruik van handels-en domeinnamen, beeld- en woordmerken, auteursrechten en modelrechten. Zij gaan voor je na of er sprake is van onrechtmatige (slaafse) nabootsing of van misleidende reclame. Ook stellen zij allerhande overeenkomsten op dit terrein voor je op. Denk hierbij aan licentie-en exploitatiecontracten, maar ook aan geheimhoudingsovereenkomsten. Uiteraard kunnen wij je beeld-of woordmerk via een van de merkenbureaus registreren. Door onze samenwerking met octrooigemachtigden kunnen wij je ook op dit vlak ondersteunen.

Chat openen
Hallo 🙋🏽‍♀️
Kunnen we je helpen?