Een goede aannemingsovereenkomst, een succesvol project

Open Legal - De aannemingsovereenkomst
Het belang van een goed opgestelde aannemingsovereenkomst wordt vaak onderschat. Of nu een nieuw kantoor moet worden gebouwd, een bestaand bedrijfspand wordt gerenoveerd of een specifiek vastgoedproject wordt ontwikkeld, het maken van duidelijke afspraken tussen de opdrachtgever en de aannemer is cruciaal. De opdrachtgever dient duidelijk zijn wensen kenbaar te maken en de aannemer dient het opgedragen werk zo goed mogelijk uit te voeren. Zo komt geen van beiden voor verrassingen te staan. In dit artikel gaan we nader in op de belangrijkste bepalingen die je aantreft in de aannemingsovereenkomst.

Wat is een aannemingsovereenkomst?

Een aannemingsovereenkomst kun je zien als een schriftelijk contract waarin afspraken worden vastgelegd tussen de opdrachtgever en de aannemer die de werkzaamheden gaat verrichten. De inhoud van de overeenkomst sluit doorgaans grotendeels aan bij de relevante bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek en de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 2012). De aannemingsovereenkomst heeft als doel om duidelijkheid te scheppen over hetgeen beide partijen van elkaar kunnen verwachten.

Welke bepalingen tref je hierin aan?

Er bestaat in de praktijk geen vast model van de aannemingsovereenkomst. Bij sommige opdrachten is de inhoud ervan vrij beknopt, bij grotere projecten kan sprake zijn van een lijvig en uitgebreid document. Toch zie je in de meeste aannemingsovereenkomsten een aantal vaste bepalingen terugkomen. De belangrijkste bepalingen passeren hieronder de revue:

1. Omschrijving van het werk:

• De aannemingsovereenkomst bevat een duidelijke beschrijving van het project en de werkzaamheden die de aannemer dient te verrichten. Dit voorkomt dat er conflicten ontstaan over bijvoorbeeld de reikwijdte van het werk.

2. Aanneemsom en betalingswijze:

• De aanneemsom is de prijs die de opdrachtgever betaalt aan de aannemer. Dit kan een vooraf overeengekomen vast bedrag zijn, maar de werkzaamheden kunnen ook op regiebasis worden verricht. Aansluitend dienen de betalingsvoorwaarden duidelijk te worden gespecificeerd.

3. Planning en tijdschema:

• Een heldere planning en een strak tijdschema zijn onmisbaar in iedere aannemingsovereenkomst. Het hanteren van belangrijke mijlpalen en een duidelijke opleverdatum zorgen ervoor dat het risico op vertraging minimaal is.

4. Kwaliteit en materialen:

• In de aannemingsovereenkomst wordt ingegaan op de kwaliteit en specificatie van de materialen die de aannemer gebruikt om de werkzaamheden te verrichten. Uiteraard is van belang dat het juiste type materialen worden gebruikt en dat deze voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen.

5. Kortingen en boetes:

• Vaak wordt overeengekomen dat bepaalde kortingen gelden of vertragingsboetes worden verbeurd ingeval de aannemer het werk te laat oplevert. Dergelijke bepalingen beschermen de opdrachtgever tegen eventuele schade die als gevolg van een vertraging optreedt

6. Algemene Voorwaarden UAV 2012:

• Deze standaard set algemene voorwaarden wordt vaak gebruikt in de Nederlandse bouwsector. De voorwaarden bieden een raamwerk dat administratieve, juridische en technische aspecten van bouwprojecten reguleert. Ze zijn bedoeld om een evenwichtige risicoverdeling tussen de opdrachtgever en de aannemer te waarborgen

7. Verzekeringen en garanties:

• Verzekeringen spelen een cruciale rol in bouwprojecten, doordat zij dekking bieden bij onvoorziene omstandigheden die financiële schade kunnen veroorzaken. Denk aan de CAR-verzekering (Construction All Risk), de aansprakelijkheidsverzekering en de arbeidsongevallenverzekering. Bij door de aannemer verstrekte garanties kun je bijvoorbeeld denken aan oplevergaranties, garanties ten aanzien van gebruikte materialen en onderhoudsgaranties.

8. Geschillenbeslechting:

• Tot slot bevat de aannemingsovereenkomst bepalingen over de wijze waarop ontstane conflicten worden opgelost. Zo kan de gewone burgerlijke rechter bevoegd worden verklaard, maar ook kan de keuze worden gemaakt voor de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen.

Conclusie: een onmisbaar document

Uit het bovenstaande blijkt dat een goede aannemingsovereenkomst onmisbaar is bij ieder (ver)bouwproject. Hoe beter deze is vormgegeven, hoe groter de kans dat misverstanden en conflicten worden voorkomen. Zowel de opdrachtgever als de aannemer weten dan immers waar zij aan toe zijn. Het zorgt ervoor dat de realisatie van het project efficiënt verloopt en tijdig binnen het overeengekomen budget wordt afgerond.

Hulp nodig?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag. Bekijk ook de voordelen van ons membership

Doe jij veilig zaken?

Word Open Legal member!