Hoe bescherm je jouw merk? Ontdek de stappen voor merkregistratie

In de zakenwereld is een sterk merk van groot belang. Je merk vertegenwoordigt niet alleen de identiteit van jouw onderneming, maar zorgt er ook voor dat je producten of diensten als zodanig worden herkend. Om dezelfde reden is het cruciaal om je merk via merkregistratie te beschermen. Een goede bescherming waarborgt immers de exclusiviteit van je bedrijf en voorkomt inbreuken door derden. In dit artikel maken wij je wegwijs in de belangrijkste aspecten van merkregistratie. Hierdoor ben jij als ondernemer volledig voorbereid en kun je zorgeloos zaken doen.

Wat is merkenrecht?

Alvorens hierop in te gaan, staan we kort stil bij het merkenrecht. Dit vormt een belangrijk onderdeel van het intellectuele eigendomsrecht, ook wel bekend als IE-recht, dat dan weer valt onder het civiele recht. Het merkenrecht beschermt merken en geeft de houder van een merk het exclusieve recht om zijn of haar merk te gebruiken voor de identificatie van de betreffende producten of diensten. Het merkenrecht stelt jou als merkhouder in staat om staat juridische stappen te ondernemen tegen inbreuken en hierdoor ongeoorloofd gebruik van jouw merk door derden te voorkomen.

Wat kan je als merk laten registreren?

In de praktijk kun je verschillende soorten merken registreren, afhankelijk van wat je precies wilt beschermen. Hieronder geven we een opsomming:

 • Woordmerken zoals “Coca-Cola”, die een product of dienst identificeren.
 • Beeldmerken zoals het logo van Nike.
 • Kleurmerken waarbij een specifieke kleur een merk vormt, zoals het rood van Vodafone.
 • Vormmerken voor de unieke vorm van een product, zoals het flesje van Coca-Cola.
 • Klankmerken zoals de herkenbare klank van de Intel jingle.

Hoe registreer je een merk?

Het registreren van een merk bestaat uit verschillende stappen. De stappen die je moet doorlopen, zijn de volgende:

 1. Merkonderzoek: voordat je een merk registreert, is het belangrijk om te controleren of het merk niet al in gebruik is. Dit kun je doen door een merkonderzoek te verrichten via de databases van het BBIE, EUIPO, of WIPO.
 2. Kies de juiste klassen: merken worden geregistreerd voor specifieke producten of diensten, die onderverdeeld zijn in klassen volgens de Nice-classificatie. Bepaal welke klassen relevant zijn voor jouw merk.
 3. Aanvraag Indienen: dien je aanvraag in bij de relevante instantie. Voor de Benelux is dit het BBIE, in Europa het EUIPO en wereldwijd de WIPO.
 4. Beoordeling door de registratieautoriteit: de registratieautoriteit zal beoordelen of je merk voldoet aan alle vereisten, inclusief distinctiviteit en afwezigheid van verwarring met bestaande merken.
 5. Publicatie en bezwaarperiode: na goedkeuring wordt je merk gepubliceerd. Derden hebben dan gedurende een bepaalde periode de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de registratie.
 6. Registratie: als er geen bezwaren zijn, of als deze zijn opgelost, wordt je merk officieel geregistreerd en ontvang je een registratiecertificaat.

Belang van handhaving

Als je ontdekt dat iemand inbreuk maakt op jouw merkrecht, dan zijn er verschillende stappen die je kunt ondernemen om je merk te beschermen. Hieronder tref je de belangrijkste acties tegen merkinbreuken:

 1. Cease and desist brief: Dit is vaak de eerste stap. Je kunt een formele waarschuwingsbrief – ook bekend als een ‘cease and desist’ brief – sturen naar de inbreukmaker. In deze brief verzoek je de inbreukmaker formeel om te stoppen met het gebruik van het merk en informeer je hem of haar over jouw merkrecht. Deze brief kan ook een eis voor schadevergoeding bevatten.
 2. Onderhandeling en schikking: in veel gevallen kan het conflict worden opgelost door middel van onderhandelingen, wat kan leiden tot een schikking. Dit kan sneller en kostenefficiënter zijn dan een rechtszaak. Een schikking kan onder meer bestaan uit financiële compensatie en/of een overeenkomst over het toekomstige gebruik van het merk.
 3. Administratieve procedures: bij sommige nationale of regionale merkenbureaus, zoals het BBIE of het EUIPO, kun je een procedure starten tegen de registratie van een conflicterend merk. Deze procedures zijn vaak minder kostbaar dan gerechtelijke procedures.
 4. Juridische stappen: als de voorgaande stappen geen oplossing bieden, dan kun je overwegen om juridische stappen te ondernemen. Dit omvat het starten van een rechtszaak tegen de inbreukmaker. In een dergelijke procedure kun je de rechtbank vragen om de inbreukmaker te bevelen te stoppen met het gebruik van je merk en jou een schadevergoeding toe te kennen.
 5. Douane acties: Als je merk is geregistreerd, kun je douaneautoriteiten inschakelen om de import en export van nagemaakte goederen te controleren en te stoppen. Dit is vooral nuttig voor producten die vaak worden nagemaakt.
 6. Online Handhaving: voor online inbreuken, zoals bij e-commerce en sociale media, kun je gebruik maken van de procedures die platforms bieden voor het melden en verwijderen van inbreuk makende content. Dit kan vaak via een eenvoudig formulier waarbij je jouw merkrecht claimt en bewijs levert van de inbreuk.

Hulp nodig?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag. Bekijk ook de voordelen van ons membership

Doe jij veilig zaken?

Word Open Legal member!