Huurder (bijna) failliet? Wat kun je doen als verhuurder?

Wanneer je huurder failliet gaat, sta jij als verhuurder voor een behoorlijke uitdaging. Deze situatie kan immers leiden tot behoorlijke financiële gevolgen en zorgt vaak voor de nodige onzekerheid. Wij raden je dan ook aan om je goed te informeren over de stappen die jij als verhuurder kunt ondernemen om je rechten tijdig te beschermen. In dit artikel geven we aan welke stappen je kunt nemen vóór en na het faillissement van je huurder. Door onze praktische tips versterkt je jouw positie als verhuurder aanzienlijk.

Vóór het faillissement

  1. Goede screening: een degelijke screening van potentiële huurders voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst kan je veel ellende besparen. Check daarom altijd hun financiële situatie, kredietwaardigheid en referenties om risicovolle huurders tijdig te identificeren.
  2. Signaleren van financiële problemen: als verhuurder doe je er goed aan om vroegtijdig tekenen van financiële problemen bij je huurder te signaleren. Zo kun je letten op vertraagde betalingen, verzoeken om huurverlaging of betalingsuitstel en afnemende bedrijfsactiviteiten. Door alert te zijn op deze signalen, kun je mogelijk grotere problemen voor zijn.
  3. Communicatie met je huurder: zorg zoveel mogelijk voor een open en transparante communicatie. Merk je bijvoorbeeld signalen van financiële problemen op, ga dan het gesprek aan met je huurder en zoek samen naar oplossingen. Dit kan inhouden het tijdelijk aanpassen van de huurvoorwaarden of het overeenkomen van een betalingsregeling. Soms heeft je huurder gewoon even wat financiële ruimte nodig.
  4. Financiële reserves: zorg ervoor dat je altijd over voldoende financiële reserves beschikt. Deze reserves dienen als buffer voor perioden waarin huurinkomsten onverwacht wegvallen of wanneer juridische stappen nodig zijn. Door financieel hierop voorbereid te zijn, voorkom je veel stress en ondervang je eventuele inkomstenderving.
  5. Juridische voorbereiding: hoewel je hoopt het nooit nodig te hebben, is het tijdig inwinnen van juridisch advies altijd verstandig. Gaat je huurder failliet, dan sta je sterker wanneer je goed voorbereid bent en beschikt over de juiste kennis.

Na het faillissement

Wordt je huurder failliet verklaard, dan zal een curator worden aangesteld die vervolgens de boedel beheert. Volgens artikel 39 van de Faillissementswet hebben zowel de curator als de verhuurder dan het recht om de huurovereenkomst te beëindigen, met een opzegtermijn van maximaal drie maanden. Hieronder volgen nog enkele tips:

  1. Wees op de hoogte: hiermee bedoelen we aan te geven dat je het beste regelmatig het insolventieregister checkt, om na te gaan of je huurder failliet is verklaard. Zo ben je direct op de hoogte en kun je snel de juiste stappen zetten.
  2. Communicatie met de curator: neem zo snel mogelijk contact op met de aangestelde curator, dit om de status van de huurovereenkomst en eventuele achterstallige huurbetalingen te bespreken. Een goede communicatie met de curator is sowieso prettig.
  3. Huurvorderingen: voor huurvorderingen die ontstaan nadat je huurder failliet is verklaard geldt dat deze door de boedel voldaan moeten worden, tenminste als de curator ervoor kiest om de huurovereenkomst voort te zetten.
  4. Ontruiming en oplevering: als de curator besluit de huurovereenkomst niet voort te zetten, dan dient het huurpand tijdig te worden ontruimd en opgeleverd (art. 7:224 BW). Wees hier alert op.
  5. Waarborgsom of bankgarantie: spreek de overeengekomen waarborgsom of gestelde bankgarantie aan voor eventuele achterstallige betalingen of geleden schade. Zorg uiteraard tijdig ervoor dat deze zekerheden worden opgenomen bij het aangaan van de huurovereenkomst en controleer regelmatig hun status.

Hulp nodig?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag. Bekijk ook de voordelen van ons membership

Doe jij veilig zaken?

Word Open Legal member!