Een BV oprichten? Hieraan moet je denken.

Open Legal - BV oprichten

De BV oftewel besloten vennootschap is een populaire rechtsvorm bij Nederlandse ondernemers. Dit komt omdat de BV vrij eenvoudig kan worden opgericht en deze hiernaast diverse voordelen biedt. Hierbij kun je denken aan beperkte aansprakelijkheid, bepaalde fiscale voordelen en een professionele uitstraling. Overweeg jij om een BV op te richten? In dat geval helpen wij je graag hierbij. In dit artikel bespreken wij de belangrijkste kenmerken, voordelen en oprichtingsprocedure van een BV. Hierdoor ben jij als ondernemer goed geïnformeerd en kom je beslagen ten ijs.

Wat is een BV?

Een BV is een rechtsvorm waarbij het kapitaal is verdeeld in aandelen. Deze aandelen zijn in handen van een of meerdere aandeelhouders. Een belangrijk kenmerk van de BV is de beperkte aansprakelijkheid, in die zin dat het bestuur in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk is voor schulden en verplichtingen van de BV. Voor de aandeelhouders geldt dat hun risico strikt beperkt is tot het bedrag dat zij hebben geïnvesteerd in de BV. Dit betekent dat het privévermogen van zowel de bestuurders als de aandeelhouders buiten schot blijft bij eventuele financiële problemen van de BV. Ten aanzien van bestuurders gelden overigens uitzonderingen op deze regel.

Voordelen van een BV

Het oprichten van een BV kent meerdere voordelen. De belangrijkste voordelen tref je hieronder:

1. Beperkte aansprakelijkheid: zoals gezegd, zijn bestuurders en aandeelhouders van een BV slechts beperkt aansprakelijkheid voor schulden en verplichtingen van de vennootschap. Dit geeft een veiliger gevoel bij het ondernemen.

2. Fiscale voordelen: een BV kan fiscaal voordeliger zijn dan andere rechtsvormen, vooral bij een winsttoename. Zo zijn vennootschapsbelastingtarieven lager dan de hogere schijven van de inkomstenbelasting. Ook biedt de BV toegang tot bepaalde aftrekposten en faciliteiten, zoals de innovatiebox, de deelnemingsvrijstelling en de investeringsaftrek.

3. Continuïteit: de BV heeft rechtspersoonlijkheid, wat betekent dat de onderneming onafhankelijk van de aandeelhouders en de bestuurders kan voortbestaan. Dit maakt het makkelijker om de onderneming te verkopen of over te dragen.

4. Professionele uitstraling: een BV wordt vaak gezien als een stabielere en betrouwbaardere rechtsvorm, wat kan leiden tot betere kredietwaardigheid bij banken en investeerders. Dit kan de toegang tot financiering en zakelijke kansen verbeteren.

5. Flexibele eigendomsstructuur: de eigendomsstructuur van een BV biedt veel mogelijkheden voor maatwerk in eigendom en zeggenschap, wat kan bijdragen aan de groei en het succes van de onderneming. Het gebruik van aandelen maakt het bijvoorbeeld makkelijker om nieuwe investeerders aan te trekken, differentiatie aan te brengen in stem- en winstrechten, aandelen te certificeren enzovoorts.

Hoe richt je een BV op?

Het oprichten van een BV verloopt via een aantal formele stappen. Nadat je een geschikte naam voor je onderneming hebt gekozen – die geen onrechtmatige inbreuk maakt op de bedrijfsnaam van derden – is het proces als volgt:

1. Notariële akte: de oprichting van een BV begint met het opstellen van een oprichtingsakte door een notaris. In deze akte worden de statuten van de BV vastgelegd. De statuten bevatten onder meer de naam en vestigingsplaats van de BV, het doel van de onderneming en bepalingen over de verschillende organen binnen de vennootschap, de winstuitkering, de aandelenoverdracht en de ontbinding van de vennootschap.

2. Stortingsvereiste: bij de oprichting van een BV dient er een minimumkapitaal van € 0,01 te worden gestort. Dit kan plaatsvinden in geld of in natura (bijvoorbeeld goederen of diensten).

3. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK): na de oprichting door de notaris moet de BV worden ingeschreven bij de KvK. De notaris zal hier doorgaans voor zorgdragen. Deze inschrijving vormt een wettelijke verplichting en zorgt ervoor dat de BV officieel geregistreerd staat als onderneming.

4. Belastingdienst: na de inschrijving bij de KvK wordt de BV automatisch aangemeld bij de belastingdienst. De BV ontvangt vervolgens een Btw-nummer, aangezien zij Btw-plichtige activiteiten zal verrichten. Hiernaast ontvangt zij een loonheffingennummer voor zover de BV personeel in dienst neemt.

Aandachtspunten

Bij het oprichten van een BV neem je best de volgende aandachtspunten in ogenschouw:

1. Statuten: het is belangrijk dat de statuten van de BV zorgvuldig worden opgesteld. Deze vormen immers de basis voor je onderneming.

2. Aandeelhoudersovereenkomst: naast de statuten is het verstandig om een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen ingeval sprake is van meerdere aandeelhouders. Deze overeenkomst regelt bijvoorbeeld meer gedetailleerd de aandelenoverdracht, de verschillende soorten aandelen, het besluitvormingsproces binnen de aandeelhoudersvergadering en de winstuitkering.

3. Bestuursovereenkomst: is sprake van meerdere bestuurders, dan is ook het opstellen van een goede bestuursovereenkomst geen overbodige luxe. Hierin regel je onder meer de toegekende taken en bevoegdheden, de vergoeding, verlet bij ziekte en aansprakelijkheid.

4. Administratieve verplichtingen: een BV heeft te maken met verschillende administratieve verplichtingen, zoals het opstellen van jaarstukken en het bijhouden van een aandeelhoudersregister. Zorg ervoor dat dit accuraat en tijdig gebeurt.

5. Fiscale aspecten: het is van belang om goed op de hoogte te zijn van de fiscale aspecten die komen kijken bij een BV. Denk bijvoorbeeld aan de af te dragen vennootschapsbelasting, dividendbelasting en loonheffingen. Schakel best een goede accountant in.

Hulp nodig?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag. Bekijk ook de voordelen van ons membership

Doe jij veilig zaken?

Word Open Legal member!