Ondernemingsvormen

ondernemingsvormen
Wanneer je een onderneming start is het van belang om de juiste rechtsvorm te kiezen. Niet alleen vanwege je financiële en juridische positie maar ook omdat het gevolgen heeft voor bijvoorbeeld belastingverplichtingen en aansprakelijkheid. Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende ondernemingsvormen in Nederland.
Eenmanszaak

Zoals de naam al doet vermoeden, is dit een ondernemingsvorm voor één persoon. Het voordeel van een eenmanszaak is dat het eenvoudig op te zetten is zonder startkapitaal. De eigenaar is echter wel persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de onderneming. De winst wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting.

Vennootschap onder firma (vof)

Bij een vof gaan twee of meer personen een samenwerkingsverband aan. Elke vennoot brengt iets in: kapitaal, arbeid, goederen of goodwill. Net als bij de eenmanszaak zijn vennoten persoonlijk aansprakelijk voor de schulden, tenzij anders is afgesproken in een vennootschapscontract.

Maatschap

De maatschap is enigszins vergelijkbaar met de vof, maar wordt vaak gekozen door vrije beroepsbeoefenaren. Denk hierbij aan artsen, notarissen of advocaten. Binnen een maatschap oefenen de maten hun beroep zelfstandig uit, maar delen zij wel de kosten en opbrengsten. De aansprakelijkheid hangt af van het type schuld: voor bedrijfsschulden is elke maat persoonlijk aansprakelijk; voor beroepsschulden enkel de maat die de schuld heeft veroorzaakt.

Besloten vennootschap (bv)

Een bv is een rechtspersoon, wat betekent dat de bv zelfstandig drager is van rechten en plichten. Aandeelhouders zijn in principe niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de bv. Wel is er een startkapitaal nodig (sinds 2012 slechts €0,01). De bv is vennootschapsbelasting verschuldigd over de winst. De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar.

Naamloze vennootschap (nv)

Een nv lijkt veel op de bv, maar is voornamelijk bedoeld voor grotere ondernemingen. Het grootste verschil is dat de aandelen vrij overdraagbaar zijn en verhandeld kunnen worden op de beurs. Ook voor de nv is een startkapitaal vereist, wat aanzienlijk hoger ligt dan bij de bv.

Stichting

Een stichting heeft geen leden of aandeelhouders en is opgericht om een bepaald doel te realiseren, vaak zonder winstoogmerk. Hoewel een stichting wel commerciële activiteiten mag ontplooien, mogen eventuele winsten alleen worden herinvesteerd in het doel van de stichting.

Vereniging

Dit is een organisatievorm voor groepen die een gemeenschappelijk doel nastreven. Er zijn twee soorten: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (die bij notariële akte is opgericht) en de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (zonder notariële akte). Alleen de eerstgenoemde kan bijvoorbeeld vastgoed bezitten.

Maak de juiste keuze!

Elke ondernemingsvorm heeft haar eigen voordelen, nadelen en verplichtingen. Factoren zoals aansprakelijkheid, belastingdruk en de behoefte aan kapitaal of samenwerking spelen een belangrijke rol bij de keuze voor een bepaalde rechtsvorm. Voordat men een keuze maakt, is het raadzaam om advies in te winnen bij een jurist om de ondernemingsvorm te kiezen die het beste past bij de specifieke situatie en doelstellingen van de ondernemer. Ook de accountant kan hierin meedenken.

Hulp nodig?

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag!

Doe jij veilig zaken?

Word Open Legal member!

Bekijk meer van Ondernemingsvorm
Het tijdig inwinnen van juridisch advies kan de nodige problemen achteraf voorkomen. Juridisch adviseurs zijn bekend met de geldende wetgeving...
Een faillissement vormt het schrikbeeld voor elke ondernemer. Het bedrijf verkeert in een situatie waarin het haar schulden niet meer...