Doorstart na faillissement: een tweede kans

faillissement-doorstart
Een faillissement vormt het schrikbeeld voor elke ondernemer. Het bedrijf verkeert in een situatie waarin het haar schulden niet meer kan betalen en het doek valt. Toch hoeft een faillissement niet altijd het einde van de onderneming te betekenen. Veel bedrijven vinden een manier om opnieuw met een schone lei te beginnen, vaak via een doorstart.
Wat is een faillissement?

Een faillissement kan verschillende oorzaken hebben, zoals een plotselinge terugval in de omzet, mismanagement, onvoorziene kosten of marktveranderingen. Deze ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat een bedrijf meerdere schuldeisers krijgt en komt te verkeren in een toestand van ‘te zijn opgehouden met betalen’.

Is een bedrijf niet meer in staat om te voldoen aan haar financiële verplichtingen, dan kunnen de schuldeisers naar de rechtbank stappen en het faillissement van het bedrijf aanvragen. Ook het bestuur zelf kan een aanvraag tot faillissement indienen bij de rechtbank. Het faillissement treedt in na een gerechtelijke uitspraak. De rechtbank zal vervolgens een curator aanstellen om het resterend vermogen van het bedrijf te liquideren. De opbrengst wordt dan verdeeld onder de schuldeisers.

Hoe werkt een doorstart?

In sommige gevallen biedt het faillissement een nieuwe kans voor het bedrijf. Een doorstart kan dan ook worden beschouwd als een nieuw begin. Bij een doorstart worden (delen van) de activiteiten van het failliete bedrijf voortgezet onder een nieuwe onderneming of onder dezelfde onderneming, maar dan zonder de schuldenlast.

Het voordeel van een doorstart is dat waardevolle bedrijfsonderdelen behouden blijven, zoals de merknaam, klantrelaties, personeel of machines. Vaak zijn het externe partijen die (delen van) het failliete bedrijf overnemen, maar ook is het mogelijk dat de ondernemer zelf het bedrijf voortzet.

Het proces van een doorstart is niet zonder uitdagingen. Zo zal er een gedegen plan moeten zijn dat het vertrouwen van financiers, werknemers en klanten kan winnen. Bovendien moeten de oorzaken van het faillissement grondig worden geanalyseerd, om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Een voordeel van een doorstart is het behoud van werkgelegenheid. Veel werknemers zullen hun baan kunnen behouden als het bedrijf wordt voortgezet. Hiernaast is van belang dat de bedrijfsactiviteiten kunnen worden gecontinueerd. In veel gevallen merken klanten en leveranciers weinig van de overgang, zeker indien het aantal schuldeisers beperkt is. Met een schone lei kan het bedrijf zich opnieuw positioneren en doorgroeien zonder de last van oude schulden.

Het grootste nadeel van een faillissement is dat niet alle schuldeisers hun geld (terug)krijgen. Dit kan leiden tot spanningen en verlies van vertrouwen. Een faillissement heeft bovendien vaak negatieve gevolgen voor het imago van het bedrijf, ook al is sprake van een succesvolle doorstart. Afgezien hiervan kan een doorstart gepaard gaan met complexe juridische uitdagingen en nieuwe financiële structuren.

Hulp nodig?

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag!

Doe jij veilig zaken?

Word Open Legal member!

Bekijk meer van Ondernemingsvorm
Wanneer je een onderneming start is het van belang om de juiste rechtsvorm te kiezen. Niet alleen vanwege je financiële...
Het tijdig inwinnen van juridisch advies kan de nodige problemen achteraf voorkomen. Juridisch adviseurs zijn bekend met de geldende wetgeving...