Juridisch advies

advocaten Eindhoven
Het tijdig inwinnen van juridisch advies kan de nodige problemen achteraf voorkomen. Juridisch adviseurs zijn bekend met de geldende wetgeving en rechtspraak en kunnen hierdoor meedenken in de wijze waarop de juridische bedrijfsprocessen dienen te worden vormgegeven. Van het gestructureerd inrichten van het debiteurenbeheer tot het opstellen van goede contracten en van de bescherming van het intellectueel eigendom tot de juiste invulling van het personeelsbeleid; op al deze terreinen is een helder juridisch advies onmisbaar. In dit artikel passeren de belangrijkste juridische vraagstukken waarmee bedrijven te maken krijgen de revue. 

Juridisch advies – Ondernemingsvorm
Ieder bedrijf wordt gevoerd vanuit een bepaalde rechtsvorm, waarbij onder meer te denken valt aan de eenmanszaak, de vennootschap onder firma, de coöperatie, de besloten vennootschap (BV) en de naamloze vennootschap (NV). Elke rechtsvorm kenmerkt zich door specifieke voor- en nadelen. De keuze voor deze of gene rechtsvorm wordt doorgaans ingegeven door juridische, fiscale en financiële aspecten. Juridisch adviseurs kunnen de pro’s en contra’s belichten en meedenken in het maken van de juiste keuze.

Juridisch advies – Contracten
Binnen elke onderneming worden zowel interne als externe contracten gesloten. Als interne contracten kwalificeren bijvoorbeeld overeenkomsten tussen bestuurders en aandeelhouders onderling of arbeidscontracten met werknemers. Externe contracten worden aangegaan met partijen buiten de onderneming, zoals onder meer het geval is bij inkoop, distributie of franchise. Een duidelijk juridisch advies bij het opstellen van contracten is onontbeerlijk, opdat de diverse rechten en verplichtingen over en weer op de juiste wijze worden vastgelegd.

Juridisch advies – Intellectueel eigendom
Een goede bescherming van het intellectueel eigendom van het bedrijf is van belang om inbreuken door derden tegen te gaan. Wanneer gebruik wordt gemaakt van bepaalde handelsnamen, bedrijfslogo’s of andere uitingen wordt best juridisch advies ingewonnen over de wijze waarop de registratie hiervan plaatsvindt. Zo kan het woord- en beeldmerk worden vastgelegd en ook modellen kunnen worden geregistreerd. Ten aanzien van innovatieve technische uitvindingen kunnen dan weer patenten oftewel octrooien worden aangevraagd.

Juridisch advies – Privacy
Als gevolg van de digitaliserende samenleving neemt het belang van de bescherming van persoonsgegevens toe. De overheid legt steeds meer verantwoordelijkheid bij bedrijven om gegevens van personen op een juiste manier te verwerken. Organisaties dienen hun interne privacybeleid dan ook gestructureerd in te richten, waarbij niet alleen te denken valt aan de implementatie van een intern verwerkingsregister en datacalamiteitenplan, maar ook aan het gebruik van duidelijke verwerkersovereenkomsten en het plaatsen van een correct privacy statement op de website. Het is raadzaam om hierover juridisch advies in te winnen.

Juridisch advies – Debiteurenbeheer
Jaarlijks boeken bedrijven voor duizenden euro’s af aan onbetaalde nota’s die niet geïnd kunnen worden. Dit heeft een enorme impact op hun liquiditeit. De ervaring leert dat een strak ingericht debiteurenbeheerproces veel financiële ellende kan besparen. Juridisch adviseurs denken mee in het tijdig nemen van de juiste stappen, om ervoor te zorgen dat facturen niet te lang blijven openstaan.

Bedrijfsanalyse
Wil je op een van deze terreinen advies inwinnen via een van onze juridisch adviseurs? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Indien gewenst voeren wij een bedrijfsanalyse uit om de juridische risico’s binnen jouw organisatie in kaart te brengen.

Hulp nodig?

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag!

Doe jij veilig zaken?

Word Open Legal member!

Bekijk meer van Ondernemingsvorm
Een faillissement vormt het schrikbeeld voor elke ondernemer. Het bedrijf verkeert in een situatie waarin het haar schulden niet meer...
Wanneer je een onderneming start is het van belang om de juiste rechtsvorm te kiezen. Niet alleen vanwege je financiële...