Hoe richt je een BV op?

Veel ondernemers beschouwen de oprichting van een BV als een belangrijke stap voor hun bedrijf. Niet alleen geeft het je onderneming een professionele uitstraling, maar ook leidt het tot bepaalde financiële voordelen en tot bescherming tegen aansprakelijkheid. Deze voordelen vind je minder terug bij een eenmanszaak of VOF. Het oprichten van een BV is niet complex. Maar waar begin je precies? En hoe zorg je ervoor dat je voldoet aan alle wettelijke vereisten? Duik met ons mee in het oprichtingsproces en ontdek welke stappen je dient te nemen.

De BV

De afkorting BV is een vaak gehoorde term. Deze staat voor besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Hierbij is het bedrijfseigendom verdeeld in aandelen die niet vrij verhandelbaar zijn. Je kunt dan ook niet zomaar aandelen in een BV kopen of verkopen zoals op de beurs. De vennootschap is ‘besloten’ in die zin dat de aandelen zijn bestemd voor een beperkte groep mensen, zoals oprichters, investeerders of gekozen derden.

Een BV heeft rechtspersoonlijkheid en is daarmee een rechtspersoon. Een rechtspersoon is een organisatie die net zoals een mens zelfstandig rechten en plichten kan hebben. Dit betekent dat het zelf bezittingen kan hebben, contracten kan sluiten, schulden kan maken en zelfs voor de rechter kan verschijnen.

Voordelen van een BV

De keuze voor een BV biedt meerdere voordelen. De belangrijkste voordelen zijn de volgende:

 • Beperkte aansprakelijkheid
  Als bestuurder ben je in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de BV. Dit is anders bij een eenmanszaak of VOF. Toch zijn er situaties waarin je toch als bestuurder aansprakelijk gesteld kan worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je namens de BV overeenkomsten aangaat vlak voor het faillissement van de onderneming. Meer informatie hierover tref je in onze blog over bestuursaansprakelijkheid.
 • Professionele uitstraling
  Ondernemen vanuit een BV leidt doorgaans tot een professionelere uitstraling. Het roept het beeld op van een meer solide organisatie. Dit kan zorgen voor meer vertrouwen bij klanten, partners en investeerders.
 • Fiscale voordelen
  Via een BV geniet je onder bepaalde voorwaarden van belastingvoordelen. De grens waarboven ondernemen vanuit een BV fiscaal aantrekkelijk is wijzigt ieder jaar. Deze grens schommelt rond de € 150K winst op jaarbasis. Dit bespreek je best met een accountant.

Oprichten van een BV

Bij het oprichten van een BV doorloop je verschillende stappen. Zo dient de oprichting ervan wettelijk verplicht via een notaris te verlopen. De belangrijkste stappen zijn:

 • Keuze bedrijfsnaam:
  Alvorens je een BV opricht maak je een keuze voor een bedrijfsnaam. Zorg ervoor dat je naam voldoende uniek is en gerelateerd kan worden aan het type product of dienst dat je aanbiedt met je bedrijf. Een goede bedrijfsnaam vormt een juiste weerspiegeling van je merk of missie. Zorg ervoor dat je met je keuze voor een bedrijfsnaam geen inbreuk maakt op reeds geregistreerde bedrijfsnamen, aangezien dit juridisch tot vervelende situaties kan leiden.
 • Opstellen notariële akte :
  Heb je een passende naam gevonden en is bekend wie aandeelhouder en bestuurder van de BV wordt, dan dien je een notaris in te schakelen. Deze regelt alle juridische formaliteiten, zoals het opstellen van de notariële akte. Deze oprichtingsakte bevat doorgaans ook de statuten van de BV. De statuten omschrijven onder meer de doelstelling van de vennootschap, alsook de werkwijze en taakverdeling binnen de verschillende organen van de BV.
 • Inschrijving KvK:  
  Is jouw BV opgericht via de notaris, dan dient deze te worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel. Doorgaans zal de notaris zelf bij de oprichting  hiervoor zorgdragen. Door de automatische koppeling tussen de Kamer van Koophandel en de belastingdienst zal deze laatste ook hiervan kennisnemen.
 • Openen bankrekening:
  Is je onderneming eenmaal ingeschreven bij de Kamer van koophandel, dan kun je op basis van het inschrijvingsbewijs een zakelijke bankrekening openen bij een van de bestaande banken. Deze bankrekening heb je nodig om deel te nemen aan het handelsverkeer. Laat je goed informeren over de voor- en nadelen bij de keuze voor een specifieke bank.
 • Inrichten administratie:
  Is je bankrekening geopend? Dan kun je van start gaan. Een belangrijke tip die we je nog meegeven is om reeds vanaf de start je administratie goed in te richten. Hierdoor behoud je steeds het financieel overzicht en kun je tijdig de juiste keuzes maken binnen je bedrijf. Raadpleeg hierin best een accountant of financieel adviseur.

Hulp nodig?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag. Bekijk ook de voordelen van ons membership

Doe jij veilig zaken?

Word Open Legal member!