Juridisch advies over privacy: tips voor uw organisatie

In onze digitale wereld zijn data- en privacybescherming cruciaal. Bedrijven moeten in dit kader voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een verordening die de privacyrechten versterkt. Bedrijven dienen immers niet alleen ethisch correct ter handelen, maar ook wettelijk compliant zijn als het gaat om privacy. Dit artikel biedt juridisch advies over de AVG en privacy tips om uw bedrijf te helpen bij het waarborgen van de naleving.

Wat is de AVG?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een EU-wet die de privacy van consumenten waarborgt. Deze verordening ging in mei 2018 in de hele EU van kracht. Het belangrijkste doel ervan is de bescherming van persoonsgegevens en privacy van EU-burgers.

De verordening verplicht bedrijven onder meer om transparant te zijn over hoe zij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en opslaan. Bovendien geeft de AVG consumenten het recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Bedrijven moeten zich aan deze regels houden of zij riskeren zware boetes. Ook kan dit leiden tot substantiële reputatieschade. Voor ondernemingen is het dan ook noodzaak om tijdig AVG advies in te winnen.

Juridisch advies AVG
Hieronder volgen enkele tips voor een goede inrichting van uw interne privacybeleid.

  • Benoem een Data Protection Officer (DPO): als uw bedrijf op grote schaal persoonsgegevens verwerkt, moet volgens de AVG een DPO worden aangesteld. Deze privacy professional overziet het interne gegevensverwerkingsproces en de naleving van de AVG door uw organisatie.
  • Transparantie: zorg ervoor dat u helder en transparant bent over hoe en waarom uw onderneming persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en opslaat. Uw privacybeleid moet voor iedereen begrijpelijk en bovendien gemakkelijk toegankelijk zijn.
  • Gegevensminimalisatie: verzamel binnen uw bedrijf enkel de persoonsgegevens die u strikt nodig heeft voor het beoogde doel. Overbodige gegevens verzamelen vormt immers een schending van de AVG.
  • Toestemming: alvorens u persoonlijke gegevens verzamelt, moet u toestemming vragen aan de betrokken personen. Deze toestemming moet bovendien vrijwillig, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig zijn. De toestemming kan dus niet worden verondersteld of afgedwongen.
  • Meldplicht Datalekken: mocht er zich een datalek voordoen, dan moet uw bedrijf dit binnen 72 uur na ontdekking melden aan de bevoegde autoriteit, aangezien het datalek een risico vormt voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen.
  • Recht op toegang en verwijdering: mensen hebben het recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Zorg ervoor dat uw bedrijfssystemen deze rechten ondersteunen.

Meer dan een verplichting
Privacy gaat verder dan alleen de AVG naleving. Het respecteren van de gegevens van uw klanten helpt uw bedrijf bij het opbouwen van een vertrouwensband en bij het behoud van een goede reputatie. Daarom geven wij u enkele bijkomende tips:

  • Train uw medewerkers: zorg ervoor dat iedereen in uw bedrijf het belang van privacy begrijpt en weet hoe persoonsgegevens veilig worden behandeld.
  • Beveiliging: investeer in sterke beveiligingssystemen om de persoonsgegevens die uw organisatie verzamelt te beschermen tegen datalekken.
  • Review regelmatig uw privacybeleid: houd uw privacybeleid up-to-date met veranderende wetgeving en technologie.

AVG advies?
De AVG naleving en privacybescherming zijn vrij complexe gebieden. Het implementeren van AVG-compliance vormt een continu proces, niet een eenmalige taak. Daarom is professioneel juridisch advies over privacy en een goede ondersteuning in dit verband onmisbaar. Neem hiervoor gerust contact op met een van onze privacy specialisten.

Hulp nodig?

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag!

Doe jij veilig zaken?

Word Open Legal member!

Bekijk meer van Privacy
In het digitale tijdperk waarin wij leven is privacy een waardevol goed geworden. Bij het runnen van een website is...
In de complexe bedrijfswereld van vandaag is gedegen juridische bijstand essentieel voor het voortbestaan en de groei van een onderneming....