Merkbewaking

Merkbewaking is een term die men in de praktijk vaak hoort. Toch is niet altijd duidelijk wat hiermee precies wordt bedoeld. Daarom leggen we in dit artikel uit wat deze term inhoudt en waarom merkbewaking belangrijk is om tijdig te kunnen optreden tegen inbreuk makende partijen. Het registeren van een merk is namelijk één aspect, het houden van toezicht op deze registratie een tweede.

Merkregistratie
Alvorens merkbewaking kan plaatsvinden, dient een bedrijf haar merk te registreren. Deze merkregistratie vindt plaats via speciaal daartoe in het leven geroepen merkenbureaus. Voor de Benelux betreft dit het Benelux-Bureau voor de Intellectuele eigendom gevestigd te Den Haag, ook wel BOIP genoemd. Een link naar het Benelux merkenbureau vindt men hier. Dient het merk te worden beschermd binnen de Europese lidstaten, dan dient de registratie plaats te vinden via het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie gevestigd te Alicante, oftewel EUIPO. Wie nog verder wil gaan, kan ervoor kiezen om het merk internationaal te laten registreren via de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom gevestigd te Genève, oftewel WIPO.

Software
Merkbewaking kan het best worden vergeleken met geavanceerde software, die voortdurend het merkenregister analyseert en controleert op later geregistreerde identieke of overeenstemmende merken. Het idee achter merkregistratie en merkbewaking is namelijk om te voorkomen dat in de markt verwarring ontstaat bij het publiek. Deze verwarring kan immers een behoorlijk negatieve impact hebben op het bedrijf dat haar merk reeds heeft geregistreerd, zowel vanuit concurrentieoogpunt als in de vorm van reputatieschade. Ook kan hierdoor ‘verwatering’ van het reeds geregistreerde merk optreden.

Wordt een identiek of gelijkaardig merk via het softwaresysteem getraceerd, dan wordt hiervan melding gemaakt. Op basis van deze melding kan tijdig actie worden ondernomen, voor zover er daadwerkelijk sprake lijkt te zijn van een merkinbreuk. Deze actie kan erin bestaan dat gedurende twee tot drie maanden na de merkaanvraag formeel bezwaar wordt gemaakt tegen de inschrijving van het nieuwe merk. Dit noemt men ook wel oppositie instellen. Ook kan het bedrijf dat het nieuwe  merk wil registreren schriftelijk worden gesommeerd om haar aanvraag tot inschrijving in te trekken.

Merkbewaking
Het bewaken van een merk is belangrijk, omdat een merkregistratie op zichzelf genomen geen blokkerende werking kent. Als merkhouder dient men dan ook actief op te treden tegen jongere conflicterende merkaanvragen.

Wil je graag een merk registeren of zoek je hulp bij merkbewaking? In dat geval raden wij je aan om vrijblijvend contact op te nemen met een van onze I.E. specialisten. Zij kunnen voor je nagaan of jouw merk sowieso geschikt is voor registratie, voor welke klassen het merk kan worden geregistreerd en welke kosten hiermee gepaard gaan.

Hulp nodig?

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag!

Doe jij veilig zaken?

Word Open Legal member!

Bekijk meer van Intellectueel eigendom
Iemand pleegt inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht wanneer hij zonder toestemming van de rechthebbende handelingen verricht die exclusief zijn voorbehouden...