Intellectueel eigendom

Spreken wij over intellectueel eigendom, dan bedoelen we hiermee de rechten die worden toegekend aan personen of bedrijven voor de creatieve of intellectuele werken die zij produceren. Deze rechten kunnen onder meer betrekking hebben op uitvindingen, merken, modellen of andere creatieve ontwerpen.

Waarde

Een goede bescherming van het intellectueel eigendom is belangrijk, omdat het de makers van hun creatieve werken in staat stelt om deze winstgevend te maken. Het voorkomt dat anderen onbevoegdelijk gebruik en zelfs misbruik maken van deze werken. Als maker van je werk mag je dit werk al je (bedrijfs)eigendom beschouwen en hiermee financieel gewin behalen. Wereldwijd hebben veel landen wetten en regelgeving opgesteld om intellectueel eigendom te beschermen en te handhaven.

Auteursrecht

Een belangrijk intellectueel eigendomsrecht wordt gevormd door het auteursrecht, ook wel copyright genoemd. Dit recht ontstaat automatisch en hoeft dus niet te worden geregistreerd of aangevraagd. Anders dan het geval is bij het auteursrecht, dienen de andere intellectuele eigendomsrechten te worden geregistreerd om tegen inbreuken bescherming te kunnen bieden. Het auteursrecht rust onder meer op geschreven boeken door een auteur, op geproduceerde films of muziek door een producent, op gemaakte foto’s door een fotograaf of op ontwikkelde software door een ICT-ontwikkelaar.

Merken en modellen

Bij merken, waaronder zowel beeld- als woordmerken vallen, kun je denken aan bedrijfslogo’s of bijvoorbeeld de verpakking van een product. Een merk zorgt ervoor dat je jouw dienst of product onderscheidt van alle andere producten of diensten. De registratie ervan, bijvoorbeeld via het Benelux merkenbureau of het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, bescherm je jouw merk tegen inbreuken door derden. Naast merken kun je ook een door jou gecreëerd model registreren. Onder een model verstaan wij doorgaans de vormgeving van twee- of driedimensionale gebruiksvoorwerpen. Denk bijvoorbeeld aan de unieke vormgeving van een stoel, een auto of een stuk speelgoed. Ook ten aanzien van modellen geldt dus dat deze enkel bescherming genieten na registratie.

Octrooien

Wanneer wij spreken over een octrooi of een patent, dan verwijst dit naar de bescherming van een uitvinding op een technisch product of proces. Het product of proces dient nieuw, nuttig en niet voor de hand liggend te zijn. Wordt een dergelijke uitvinding beschermd, dan mogen anderen dit product of proces niet zonder jouw toestemming namaken, gebruiken, doorverkopen of verhuren.

Handelsnaamrecht

Een veel voorkomend intellectueel eigendomsrecht wordt gevormd door het handelsnaamrecht. De Handelsnaamwet beschermt de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Deze handelsnaam ontstaat vanzelf zodra het bedrijf start met haar activiteiten en hiermee deelneemt aan het handelsverkeer. Voor een bescherming van de handelsnaam is overigens niet vereist dat deze staat geregistreerd in het handelsregister. Daarentegen geldt dat de bescherming die de Handelsnaamwet biedt aan een onderneming vrij beperkt is. Heb je vragen over de verschillende intellectueel eigendomsrechten of wil je jouw merk of model beter beschermen? Contacteer dan een van onze I.E. recht specialisten.
Iemand pleegt inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht wanneer hij zonder toestemming van de rechthebbende handelingen verricht die exclusief zijn voorbehouden...
Merkbewaking is een term die men in de praktijk vaak hoort. Toch is niet altijd duidelijk wat hiermee precies wordt...