Juridische hulp

advocaat-Eindhoven
Voor bedrijven is het belangrijk dat zij tijdig juridische hulp inschakelen. Zo worden regelmatig contracten gesloten, waarbij gemaakte afspraken helder dienen te worden vastgelegd. Wordt een nieuwe dienst of product in de markt gezet, dan kan het raadzaam zijn om het intellectueel eigendom te registreren. Bij de verwerking van persoonsgegevens komt de privacywetgeving om de hoek kijken en bij openstaande facturen kan een welomlijnd incassotraject soelaas bieden. In dit artikel gaan wij nader in op de meest relevante bedrijfsvraagstukken waarbij goede juridische hulp geboden is.

Contracten
De meeste ondernemingen sluiten bijna dagelijks nieuwe contracten. Zo worden bijvoorbeeld overeenkomsten van opdracht gesloten met opdrachtgevers en worden samenwerkingscontracten aangegaan met zakelijke partners. Het huren van een bedrijfspand gebeurt op basis van een schriftelijke huurovereenkomst en voor het vermarkten van goederen komt een distributieovereenkomst met de distributeur tot stand. Ook intern passeren diverse contracten de revue. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsovereenkomst met een medewerker of een bestuurdersovereenkomst tussen de bestuurders die de organisatie vertegenwoordigen. Contracten zijn er welhaast in alle vormen en maten. Het opstellen van een goede overeenkomst vereist dan ook maatwerk. Het inwinnen van gespecialiseerde juridische hulp valt hierbij sterk aan te raden.

Ondernemingsvorm
Aangezien een bedrijf kan opereren vanuit meerdere rechtsvormen, wordt bij de oprichting ervan best een juridisch specialist geraadpleegd. Zo kan voor het ontplooien van commerciële activiteiten worden geopteerd voor een BV of NV, maar ook voor bijvoorbeeld een coöperatie, eenmanszaak of VOF. Veelal wordt de keuze voor de juiste ondernemingsvorm ingegeven door juridische, financiële en fiscale aspecten. Hierbij wordt rekening gehouden met vraagstukken als  bestuurdersaansprakelijkheid en het verkrijgen van bepaalde belastingvoordelen. Een ondernemingsrecht specialist kan juridische hulp bieden bij het maken van de juiste keuze, door de bestaande voor- en nadelen van iedere rechtsvorm toe te lichten.

Privacy
Voortdurend worden binnen bedrijven persoonsgegevens verwerkt, hetzij van eigen medewerkers, hetzij van klanten of van derden. Deze persoonsgegevens dienen goed te worden beschermd, reden waarom de verwerking ervan is gekoppeld aan strenge wettelijke vereisten. Zo verstrekt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) specifieke regelgeving waaraan bedrijven op dit vlak dienen te voldoen. De naleving hiervan wordt gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. In lijn hiermee verlangt de Nederlandse overheid dat bedrijven hun interne privacybeleid op orde hebben. Hierbij valt onder meer te denken aan het gebruik van correcte verwerkersovereenkomsten, het plaatsen van een privacy statement op de website en de implementatie van een intern verwerkingsregister en datacalamiteitenplan. Een AVG-specialist kan ondernemingen juridische hulp bieden bij de juiste inrichting van hun privacybeleid.

Debiteurenbeheer
Jaarlijks kampen tal van organisaties met lang openstaande facturen, doordat hun debiteuren niet tijdig betalen. Als gevolg hiervan ontstaat vroeg of laat een liquiditeitsprobleem, waardoor het bedrijf op dat moment zelf niet in staat is om nog te voldoen aan haar financiële verplichtingen. De ervaring leert dat een goed gestructureerd facturatie- en debiteurenbeheerproces veel financiële ellende kan besparen. Ook hier geldt dat het van belang is om tijdig juridische hulp in te schakelen. Een incassospecialist kan het bestaande bedrijfsproces analyseren en aangeven welke juridische stappen dienen te worden genomen om alsnog snel betaald te krijgen.

Intellectueel eigendom
Om mogelijke inbreuken door derden tegen te gaan, is het raadzaam dat een bedrijf haar intellectueel eigendom op de juiste manier beschermt. Wordt daartoe juridische hulp ingeschakeld, dan kan het advies zijn om het woord- en beeldmerk ten aanzien van het bedrijfslogo of de handelsnaam merkenrechtelijk te registreren. Hiernaast kan het zinvol zijn om het modelrecht met betrekking tot een specifiek ontwerp vast te leggen. Is sprake van een onderscheidende technische innovatie, dan loont het weer om na te gaan of ten aanzien hiervan het octrooi oftewel patent kan worden aangevraagd.

Bedrijfsanalyse
Ben je op zoek naar juridische hulp op een van de bovenstaande terreinen? Dan raden wij je aan om vrijblijvend contact op te nemen met een van onze specialisten. Zij kunnen een bedrijfsanalyse uitvoeren om de juridische valkuilen binnen jouw organisatie boven water te krijgen.

Hulp nodig?

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag!

Doe jij veilig zaken?

Word Open Legal member!

Bekijk meer van Contracten
Bij het zakendoen weet jij als ondernemer graag met wie je te maken hebt. Inzicht in de financiële toestand van...
Bij het zakendoen is het belangrijk om enkel in zee te gaan met bedrijven die voldoende kredietwaardig zijn. Kort gezegd,...