Waarom een cookieverklaring op je website?

Maak je gebruik van cookies op je website ? Dan ben je wettelijk verplicht om een cookiebeleid te hanteren en een cookieverklaring zichtbaar op je website te plaatsen. De overheid verlangt immers van bedrijven dat zij de privacy van hun online bezoekers beschermen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden geplaatst op de apparaten van bezoekers van een website op het moment dat zij deze website bezoeken. De geplaatste bestanden spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van de gebruikerservaring. Hiernaast verzamelen zij echter gevoelige informatie over de bezoekers zelf. Het is om die reden dat de wetgever strenge eisen stelt aan het online gebruik van cookies. Binnen de EU volgen deze regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom een cookieverklaring?

Via je cookieverklaring informeer je de bezoekers van je website over welke cookies op hun apparaten worden geplaatst. Ook geef je hierin aan welke informatie de cookies verzamelen en met welk doel jouw bedrijf dit doet. Ben je hierin duidelijk en transparant, dan creëert dit vertrouwen bij je bezoekers. Hierdoor weten zij immers hoe hun gegevens worden verwerkt. Dit stelt hen in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over hun online privacy. Zo kunnen zij bijvoorbeeld bepaalde cookies niet accepteren als zij dit wensen.

Het gebruik van een helder cookiebeleid versterkt meer in het algemeen de reputatie van je bedrijf. Zo zal je onderneming worden gezien als een ethisch verantwoordelijke organisatie, die de privacy van haar website bezoekers serieus neemt. Door je cookiebeleid duidelijk te communiceren, toon je aan dat je voldoet aan de geldende privacywetgeving. Je laat zien dat je als ondernemer bereid bent om te voldoen aan de eisen met betrekking tot gegevensbescherming.

En verder…

Verder zal een transparante cookieverklaring een positieve invloed hebben op de prestaties van je website. Verstrek je de bezoekers immers duidelijke informatie over welke cookies worden gebruikt en hoe deze hun gebruikerservaring beïnvloeden, dan zullen zij sneller geneigd zijn om de cookies te accepteren. Het gevolg hiervan is dat je vaker toestemming krijgt om cookies op hun apparaten te plaatsen. Deze verzamelen vervolgens waardevolle gegevens, die je bedrijf kunnen helpen om haar website te verbeteren en haar marketingstrategie te optimaliseren.

Tot slot is het gebruik van een cookieverklaring zoals gezegd wettelijk verplicht. Afgezien hiervan beschermt een goede cookieverklaring je onderneming tegen juridische geschillen. Hebben de bezoekers van je website klachten over de wijze waarop hun gegevens worden verzameld en gebruikt, dan kunt je hen namelijk verwijzen naar het beleid dat je hanteert. Dit vermindert het risico op rechtszaken en financiële boetes als gevolg van inbreuken op de privacywetgeving.

Open Legal Advocaten
Belangrijk is dat de inhoud van je cookieverklaring daadwerkelijk aansluit bij het interne cookiebeleid van je onderneming. Deze verklaring dient dan ook zorgvuldig te worden opgesteld. De specialisten van Open Legal Advocaten kunnen je bedrijf hierin voorzien. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt over dit onderwerp.

Over de auteur: mr. Niels Vanaken is advocaat bij Open Legal Advocaten. Hij staat ondernemers bij op diverse juridische terreinen.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

Doe jij veilig zaken?

*Excl. btw en op basis van 12 maanden.

Deel dit artikel
Als professioneel fotograaf wil je juridisch geen risico’s lopen. Een belangrijk document dat hierbij helpt noemen wij de ‘quitclaim’. Ben...
Als ondernemer schakel je vaak andere organisaties in om persoonsgegevens te verwerken voor je bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan de accountant...
Wanneer is sprake van een inbreuk? Van een inbreuk op jouw intellectueel eigendomsrecht is sprake wanneer iemand zonder jouw toestemming...
Stel, je hebt via je bedrijf een set zonnepanelen geleverd aan een klant. Je bent een maand verder en je...
Nog steeds worden advocaten vaak weggezet als een soort ‘noodzakelijk kwaad’. Enigszins saaie jongens in maatpakken, die uren binnen harken...
Stel je het verhaal van onze cliënt eens voor… Je koopt een prachtige stadsvilla en hebt hiervoor een serieus bedrag...