Do not touch my people! Over doorstarten en personeel.

Personeel

Stel, uw vennootschap gaat het schip in, een curator wordt aangesteld en een doorstart wordt gerealiseerd. De koper van uw failliete vennootschap neemt ook uw personeel mee over en ook een aantal opdrachtgevers maken de overstap. Wat te doen?

Uiteindelijk besluit u zelf om opnieuw ondernemersland te betreden en op zoek te gaan naar gedegen medewerkers. Met een aantal ex-medewerkers heeft u in het verleden een erg goede band opgebouwd. Hetzelfde geldt voor een aantal ex-opdrachtgevers, die u graag weer erbij betrekt. U benadert een of meerdere ex-medewerkers met de vraag of zij weer bij u willen komen werken. De opdrachtgevers benadert u met het verzoek om opnieuw zaken met u te doen. Is deze handelwijze toegestaan?

Lang leve de vrijheid

Dit vraagstuk kwam aan de orde tijdens een rechtszaak die werd voorgelegd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar op 5 september 2013. De uitspraak treft u hier. In deze kwestie had de koper van de activa van een failliete vennootschap (verplicht) het personeel van de vennootschap overgenomen. De ex-DGA van de failliete vennootschap had vervolgens oud-personeelsleden van deze vennootschap en een aantal ex-opdrachtgevers benaderd.
Volgens de voorzieningenrechter geldt in beginsel de regel van de vrije markt. Ondernemers mogen ongehinderd de concurrentiestrijd met elkaar aangaan, mits zij zich natuurlijk houden aan bepaalde spelregels. Het overnemen van werknemers van concurrenten en het benaderen van hun opdrachtgevers is hierbij in beginsel toegestaan, ook indien dit nadelig zou zijn voor de betreffende concurrent.

Niet geoorloofd

Het benaderen van het personeel en de opdrachtgevers achtte de voorzieningenrechter in dit specifieke geval echter ongeoorloofd. De ex-DGA zou immers, bewust gebruikmakend van de eerder opgedane kennis, ervaring en contacten, voordeel behalen en hiermee nadeel toebrengen aan de koper van de activa. Dit nadeel zou bestaan uit een verminderd rendement op de investering in de overname van de bedrijfsactiviteiten en activa van de gefailleerde vennootschap.
Van doorslaggevend belang was volgens de rechter dat de ex-DGA de ex-medewerkers en opdrachtgevers al meteen na het faillissement had benaderd. Uiteindelijk verbood de rechter de ex-DGA om gebruik te maken van de werkzaamheden of diensten van de werknemers op straffe van verbeurte van een dwangsom.

Duidelijke afspraken

Zowel voor de verkoper als de koper van een (failliete) vennootschap is het van belang dat voldoende duidelijkheid naar elkaar toe wordt geschept, opdat situaties als deze worden voorkomen. Zo is het raadzaam om duidelijke specifieke bepalingen op te nemen in de te sluiten verkoopcontracten, waarin wordt bepaald wat wel of niet geoorloofd is.

Tip!: Vindt er een doorstart van uw gefailleerde onderneming plaats of bent u diegene die de doorstart realiseert, waak er dan voor dat u goede afspraken maakt over wat wel of niet geoorloofd is. Laat u hierin juridisch bijstaan.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

De ambitie van Iris is om ons kantoor krachtig neer te zetten in de markt. Hierbij denkt ze graag ‘out of the box’. Kijkt iedereen naar rechts, dan kijkt zij juist nog even naar links. Want daar vind je vaak de antwoorden die je zoekt, maar niet verwacht. Hierdoor blijft Iris scherp en kan ze...
iris cropped
Iris van de Griendt
Marketing & Communicatie
Deel dit artikel
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Op 17 maart 2021 hebben mr. Niels Vanaken en mr. Edo Sweebe van Open Legal Advocaten een sommatiebrief gericht aan...
Vandaag, 1 mei 2021, is het de Dag van de arbeid. Meer dan ooit is het goed om hierbij stil...
In deze digitale tijd is het enorm belangrijk om compleet AVG-proof te zijn. Wanneer je als bedrijf namelijk niet voldoet...
Nog steeds worden advocaten vaak weggezet als een soort ‘noodzakelijk kwaad’. Enigszins saaie jongens in maatpakken, die uren binnen harken...
Je zal het als bestuurder van een BV maar voor de kiezen krijgen; persoonlijk aansprakelijk gesteld worden door de belastingdienst...
Stel, je hebt via je bedrijf een set zonnepanelen geleverd aan een klant. Je bent een maand verder en je...
Chat openen
Hallo 🙋🏽‍♀️
Kunnen we je helpen?