Meldingsplicht? Toch maar melden dan…

Je zal het als bestuurder van een BV maar voor de kiezen krijgen; persoonlijk aansprakelijk gesteld worden door de belastingdienst omdat je de belastinginspecteur niet tijdig over de financiële toestand van het bedrijf hebt ingelicht. Zelfs als je geen weet hebt van een dergelijke meldingsplicht ben je als bestuurder nog steeds de pineut!

Meldingsplicht

Juridisch gezien is een bestuurder van een besloten vennootschap verplicht om melding bij de fiscus te maken van betalingsonmacht aan de zijde van de vennootschap. Indien de vennootschap bepaalde belastingen en premies sociale verzekeringen niet meer kan voldoen moet dit binnen twee weken aan de belastinginspecteur gemeld worden.

De klos

Voldoet de bestuurder niet aan deze meldingsplicht, dan kan de belastingdienst de bestuurder aansprakelijk stellen voor de onbetaald gebleven belastingschulden van de vennootschap. Denk hierbij aan schulden vanuit omzetbelasting en loonheffing. De wet gaat er dan van uit dat het aan de bestuurder is te wijten dat niet is betaald. Overigens hoeft de belastingdienst de bestuurder niet te wijzen op diens meldingsplicht, althans zolang de Belastingdienst zelf niet op de hoogte is van de betalingsonmacht van de vennootschap.

Wat te doen?

Ingeval van een aansprakelijkstelling is het aan de bestuurder om ‘aannemelijk te maken dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap niet aan de meldingsplicht heeft voldaan’. In ieder geval is het natuurlijk het meest raadzaam om als bestuurder tijdig melding te maken van betalingsonmacht. Dit versterkt namelijk de bewijspositie tijdens een eventuele procedure. Lukt dit, dan kan de belastingdienst de bestuurder enkel nog aansprakelijk stellen indien aan de zijde van de bestuurder sprake is van zogenaamd ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’ dat bovendien aan hem te wijten moet zijn. Het is in dat geval aan de belastingdienst om dit aannemelijk te maken.

Tip! Maak als bestuurder bij de belastingdienst tijdig melding van betalingsonmacht aan de zijde van de BV, dit om te voorkomen dat u door de belastingdienst persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt voor belastingschulden van de vennootschap. Bent u als bestuurder aansprakelijk gesteld, laat u dan juridisch goed adviseren over het vervolgtraject. Een gewaarschuwd man is er twee waard!

Heb je nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

Mijn ambitie is om ons kantoor krachtig neer te zetten in de markt. Hierbij denk ik graag ‘out of the box’. Kijkt iedereen naar rechts, dan kijk ik juist even naar links. Want daar vind je vaak de antwoorden die je zoekt, maar niet verwacht. Hierdoor blijf ik scherp en kan ik overal een creatieve...
iris cropped
Iris van de Griendt
Marketing & Communicatie
Deel dit artikel
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Personeel Stel, uw vennootschap gaat het schip in, een curator wordt aangesteld en een doorstart wordt gerealiseerd. De koper van...
Chat openen
Hallo 🙋🏽‍♀️
Kunnen we je helpen?