Contracten

‘Goede afspraken maken goede vrienden’ luidt het gezegde. Als ondernemer wil jij natuurlijk weten waar je aan toe bent, net als jouw contractspartij dit ook graag weet. Toch zien veel ondernemers contracten als moeilijke struikelblokken. Het liefst besteden zij hieraan zo weinig mogelijk tijd. Je bent immers niet voor niets ondernemer geworden en wil graag vooruit. Open Legal begrijpt dit als geen ander en ondersteunt jou hierin. De contracten die je binnen en buiten je organisatie sluit behoren tot een van de zeven bouwstenen van je bedrijf. In dit artikel besteden we dan ook aandacht hieraan.

Rechten en plichten

Contracten of overeenkomsten kun je zien als afspraken die twee of meer partijen mondeling of schriftelijk met elkaar maken over specifieke onderwerpen. In een contract komen de contractspartijen overeen welke rechten en plichten zij hebben tegenover elkaar. Ook bepalen zij hierin wat de gevolgen zullen zijn als een van hen zich niet houdt aan de gemaakte afspraken. Het wekt geen verbazing dat contracten kunnen gaan over tal van zaken. Zo sluit je bijvoorbeeld een overeenkomst over de inkoop of levering van een product. Of over de huur van je bedrijfspand. Maar ook met je medewerkers sluit je contracten in het kader van jullie arbeidsrelatie. Waar de overeenkomst ook op ziet, belangrijk is dat alle partijen de inhoud ervan goed begrijpen alvorens zij deze ondertekenen. Dit voorkomt misverstanden en zorgt ervoor dat de opgebouwde relatie niet onder druk komt te staan.

Vele vormen

In de praktijk kunnen contracten op verschillende manieren tot stand komen. Zo kan je een overeenkomst mondeling, schriftelijk en zelfs stilzwijgend aangaan. Bij een mondelinge overeenkomst moet je denken aan een gesprek waarin twee personen afspraken met elkaar maken. Een brief, e-mail of ondertekend document kwalificeert daarentegen als een schriftelijke overeenkomst. Bij het stilzwijgend sluiten van een contract kun je denken aan het enkel ja knikken met je hoofd of het starten met de uitvoering van een opdracht. Je begrijpt wel dat niet alle contractvormen juridisch even sterk zijn. Het uitleggen en bewijzen van een mondeling of stilzwijgend tot stand gekomen overeenkomst zal veel lastiger zijn dan wanneer de gemaakte afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. In sommige gevallen is het sluiten van een schriftelijke overeenkomst zelfs wettelijk verplicht. Hieronder volgen enkele voorbeelden:
  • arbeidscontracten: werkgevers zijn wettelijk verplicht om werknemers een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan te bieden.
  • huurcontracten: verhuurders en huurders van onroerend goed zijn verplicht om een huurovereenkomst met elkaar af te sluiten.
  • overeenkomst tot (ver)koop van onroerende zaken: (ver)koop je een huis of stuk grond, dan moet je hiervoor een schriftelijk contract opstellen.

Geen verassingen

Door afspraken helder op papier te zetten zorg jij als ondernemer ervoor dat je in een later stadium niet voor onverwachte verassingen komt te staan. Dergelijke verassingen kunnen de groei van je bedrijf immers flink in de weg staan. Schakel daarom tijdig juridische hulp hierbij in. Onze contractrecht specialisten staan graag voor je klaar.
Bij het zakendoen weet jij als ondernemer graag met wie je te maken hebt. Inzicht in de financiële toestand van...
Voor bedrijven is het belangrijk dat zij tijdig juridische hulp inschakelen. Zo worden regelmatig contracten gesloten, waarbij gemaakte afspraken helder...
Bij het zakendoen is het belangrijk om enkel in zee te gaan met bedrijven die voldoende kredietwaardig zijn. Kort gezegd,...