Ondernemingsvorm

Met de ondernemingsvorm doelen wij op de juridische structuur van je onderneming. Deze structuur vormt een essentieel aspect binnen je bedrijfsvoering. Het bepaalt namelijk de wijze waarop je bedrijf is georganiseerd, hoe besluiten worden genomen en hoe deze besluiten vervolgens worden uitgevoerd. Maar ook volgt hier bijvoorbeeld uit of sprake is van persoonlijke dan wel beperkte aansprakelijkheid voor zakelijke schulden die ontstaan.

Rechtsvormen

Bij het inrichten van je bedrijf is de keuze voor de juiste rechtsvorm van groot belang. In Nederland kennen wij als meest gebruikte commerciële rechtsvormen:
  • eenmanszaak
  • (commanditaire) vennootschap onder firma
  • maatschap
  • coöperatie
  • besloten vennootschap
  • naamloze vennootschap
In de praktijk kent iedere rechtsvorm praktische, juridische en fiscale voor- en nadelen. Ook bestaat bijvoorbeeld verschil in de oprichtingseisen, de wijze van besluitvorming en de organen waarover een bedrijf beschikt.

Rechtspersoonlijkheid

Doorgaans worden de diverse rechtsvormen onderverdeeld in twee categorieën, namelijk rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid en mét rechtspersoonlijkheid. Onder de eerste categorie vallen de eenmanszaak, de (commanditaire) vennootschap onder firma en de maatschap. Onder de tweede categorie worden de coöperatie, de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap geplaatst. De meeste beginnend ondernemers kiezen voor een eenmanszaak of een vennootschap onder firma, afhankelijk van de vraag of zij alleen dan wel met meerderen het bedrijf starten. Is achter de schermen een geldschieter betrokken bij het bedrijf, dan doet de CV oftewel commanditaire vennootschap haar intrede. Bepaalde beroepsbeoefenaars zoal artsen, notarissen, advocaten of architecten kiezen weleens voor een maatschap. Het voordeel van deze rechtsvormen is dat zij snel en eenvoudig kunnen worden opgericht. Ook valt via deze weg in het begin mogelijk meer belastingvoordeel te behalen dan bijvoorbeeld bij een besloten vennootschap. Het nadeel van deze rechtsvormen is wel dat hierbij sprake is van persoonlijke aansprakelijkheid en dus aansprakelijkheid met het privévermogen voor de schulden van het bedrijf. Een andere veel voorkomende rechtsvorm is de besloten vennootschap of de BV. Uniek aan deze rechtsvorm is dat er sprake is van aandelen, die in het bezit zijn van een of meer aandeelhouders. Hiernaast kent de vennootschap een afzonderlijk bestuur dat het bedrijf vertegenwoordigt en meer dan eens is sprake van een toezichthoudend orgaan. Een belangrijk voordeel van de besloten vennootschap is dat bestuurders in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de onderneming. Wil het bestuur of de aandeelhouders dat de aandelen van het bedrijf vrij verhandelbaar zijn op de beurs? Dan valt de keuze op de naamloze vennootschap. Een rechtsvorm die sinds enige jaren weer een heropleving kent, is de coöperatie of coöperatieve vereniging. Ook deze rechtsvorm kent een bestuur en een toezichthoudend orgaan, echter geen aandeelhouders maar leden. Wil je graag sparren over welke ondernemingsvorm je het beste kiest in jouw situatie? Of wil je veranderingen doorvoeren binnen de structuur van je bedrijf? Neem dan contact op met een van onze ondernemingsrecht specialisten.
Een faillissement vormt het schrikbeeld voor elke ondernemer. Het bedrijf verkeert in een situatie waarin het haar schulden niet meer...
Wanneer je een onderneming start is het van belang om de juiste rechtsvorm te kiezen. Niet alleen vanwege je financiële...
Het tijdig inwinnen van juridisch advies kan de nodige problemen achteraf voorkomen. Juridisch adviseurs zijn bekend met de geldende wetgeving...