De kracht van een strak debiteurenbeheer

Streef je als ondernemer naar een stabiele bedrijfsvoering, dan is het belangrijk dat je doorlopend beschikt voor voldoende cashflow. Hiervoor dien je jouw interne debiteurenbeheer goed in te richten. Een strak debiteurenbeleid zorgt er immers voor dat jouw onderneming financieel gezond blijft. Ook creëer je hiermee een solide basis voor langdurige zakelijke relaties en bedrijfsgroei.

Voordelen

Het efficiënt inrichten van je debiteurenbeheer levert tal van voordelen op. Hieronder zetten wij een zestal voordelen voor je op een rij.

1. Cashflowbeheersing
Met een goed debiteurenbeheer zorg je allereerst voor een stabiele en voorspelbare cashflow voor je bedrijf. Deze constante cashflow is belangrijk om het kunnen voldoen aan al je financiële verplichtingen. Denk aan het betalen van de salarissen van je medewerkers, het financieren van je inkoop of het tijdig doen van zakelijke investeringen. Beschik je over voldoende liquiditeit, dan verminder je het risico op laattijdige betalingen aan leveranciers en draag je bij aan de financiële stabiliteit van je bedrijf.

2. Versterking klantrelaties
Een strak debiteurenbeleid leidt tot een betere dialoog met je klant. Doordat regelmatig contact plaatsvindt over de facturatie en betalingen, ontstaat een hechtere zakelijke relatie. Transparante communicatie, waarbij je betalingsoplossingen kunt bieden en eigen gebrekkige leveringen tijdig ondervangt, zorgt voor een betere band.

3. Tijd- en Kostenbesparing
Met een efficiënt ingericht debiteurenproces bespaar je veel tijd en moeite voor je bedrijf. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van goede geautomatiseerde systemen kun je facturen, herinneringen en aanmaningen op geautomatiseerde wijze verzenden. Dit leidt tot een kleinere foutmarge en lagere administratiekosten.

4. Risicobeperking
Een goed debiteurenbeheer stelt je in staat om mogelijke financiële problemen bij je klanten vroegtijdig te signaleren. Als gevolg hiervan kun jij tijdig ingrijpen daar waar nodig. Je verkleint het risico op oninbare vorderingen en voorkomt potentiële financiële tegenslagen.

5. Bedrijfsgroei
Beschik je over voldoende liquiditeit als gevolg van tijdige betalingen, dan stel je jezelf in staat om te investeren in de groei en ontwikkeling van je onderneming. Hierdoor kun je onder meer nieuwe markten aanboren, innoveren of extra personeel aannemen. Dit alles kan op termijn leiden tot een hogere omzet en winst.

6. Concurrentievoordeel
In een competitieve markt kan een financieel stabiel bedrijf je een aanzienlijk concurrentievoordeel opleveren. Voldoende cashflow als gevolg van een goed debiteurenbeheer stelt je als ondernemer in staat om strategisch te plannen, te innoveren en kansen in de markt te benutten.

Vragen?

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je graag je debiteurenbeheer beter inrichten? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag!

Over de auteur: Niels Vanaken is advocaat bij Open Legal Advocaten. Hij staat bedrijven bij op diverse juridische terreinen.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

debiteurenbeheer

Doe jij veilig zaken?

*Excl. btw en op basis van 12 maanden.

Deel dit artikel
Maak je gebruik van cookies op je website ? Dan ben je wettelijk verplicht om een cookiebeleid te hanteren en...
Je zal het als bestuurder van een BV maar voor de kiezen krijgen; persoonlijk aansprakelijk gesteld worden door de belastingdienst...
Wanneer is sprake van een inbreuk? Van een inbreuk op jouw intellectueel eigendomsrecht is sprake wanneer iemand zonder jouw toestemming...
Recent kreeg ik van een cliënt de vraag of ik een geldlener ‘iets meer dan een ton’ kon laten terugbetalen....
Wanneer je een ondernemer vraagt waar hij zakelijk het meest trots op is, dan antwoordt hij vaak “mijn merk”. Op...
Cybercrime wordt steeds vaker beschouwd als de georganiseerde misdaad van de toekomst. Het lijkt erop dat het uitvoeren van cyberaanvallen...