De impact van de Wet Betaalbare Huur

Wet Betaalbare Huur
De Wet Betaalbare Huur markeert een belangrijke verschuiving in de Nederlandse huurmarkt. De nieuwe wet heeft immers als doel de huurprijzen van honderdduizenden woningen te verlagen. Dit vormt een stap naar meer betaalbaarheid en zekerheid voor huurders en een duidelijke regulering voor verhuurders. In deze blog gaan we dieper in op wat deze nieuwe wet inhoudt, wie erdoor beïnvloed worden en wat dit betekent voor de toekomst van het huren in Nederland.
Wat houdt de Wet Betaalbare Huur in?

De Wet Betaalbare Huur brengt belangrijke wijzigingen in het huidige systeem van woningverhuur. Er zijn twee hoofdtypen huurwoningen in Nederland: sociale huurwoningen en vrije sector huurwoningen. Sociale huurwoningen zijn gebonden aan een maximale huurprijs die momenteel op €880 ligt. Voor vrije sector woningen echter kon de verhuurder voorheen vrijwel elke huurprijs vragen die de markt toelaat.

De nieuwe wet introduceert een uitbreiding van de gereguleerde sector. Woningen die een score van 147 tot en met 186 punten behalen in het woningwaarderingsstelsel (WWS) vallen nu onder een nieuw vastgesteld maximum van €1.123,13 per maand. Deze punten worden toegekend op basis van verschillende factoren, zoals de grootte van de kamers, de WOZ-waarde en het energielabel van de woning.

Veranderingen in verantwoordelijkheid en boetes

Een ander belangrijk aspect van de Wet Betaalbare Huur is de verantwoordelijkheid voor de naleving van de huurprijs. Voorheen moesten huurders zelf actie ondernemen als zij meenden dat de huur te hoog was, door bijvoorbeeld naar de Huurcommissie of de rechter te stappen. Met de nieuwe wet wordt het voor verhuurders verplicht om zich aan de maximale huurprijs te houden. Overtredingen kunnen leiden tot boetes, opgelegd door de gemeente.

Wat betekent dit voor huurders?

Voor nieuwe huurders kan deze wet aanzienlijke financiële verlichting bieden. Vanaf 1 juli 2024 zullen de huurprijzen voor veel woningen naar verwachting dalen, gemiddeld met zo’n €190 per maand. Dit maakt het makkelijker voor met name starters en mensen met een lager inkomen om betaalbare woonruimte te vinden. Het is belangrijk om op te merken dat de Wet Betaalbare Huur alleen van toepassing is op nieuwe huurcontracten. Dit betekent dat als je al een huurcontract hebt, je huurprijs niet automatisch verlaagd wordt. Alleen bij het aangaan van een nieuw contract of het vernieuwen van je huidige contract kunnen de regels van deze wet van toepassing zijn.

De belangrijkste punten op een rij:
  • Uitbreiding gereguleerde sector: De wet vergroot de zogenaamde gereguleerde sector van de huurmarkt. Voorheen vielen woningen met meer dan 147 punten volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS) in de vrije sector. Met de nieuwe wet wordt deze grens verhoogd naar 186 punten. Woningen die hieronder vallen, mogen vanaf 1 juli 2024 niet meer dan een vastgestelde maximale huurprijs van €1.123,13 kosten.
  • Maximale huurprijs in sociale huur: Voor sociale huurwoningen geldt nu een maximale huurprijs van €880. Dit blijft zo voor woningen die minder dan 147 punten scoren.
  • Verplichte naleving huurprijzen: Verhuurders worden verplicht om zich aan deze maximale huurprijzen te houden. Als een verhuurder meer vraagt dan toegestaan, kan de gemeente een boete opleggen. Voorheen moest de huurder zelf actie ondernemen via de Huurcommissie of de rechter om een te hoge huur te betwisten.
  • Impact op nieuwe huurcontracten: De verlaging van huurprijzen geldt alleen voor nieuwe huurcontracten die worden afgesloten vanaf 1 juli 2024. Dit betekent dat als je al in een huurwoning woont, je huurprijs niet automatisch wordt aangepast tenzij je een nieuw contract aangaat.
  • Verwachte daling van huurprijzen: Naar verwachting zullen de huurprijzen voor ongeveer 300.000 woningen dalen, gemiddeld met ongeveer €190 per maand. Dit maakt huren toegankelijker en betaalbaarder voor veel mensen.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Auteur: Niels Vanaken

Doe jij veilig zaken?

Word Open Legal member!

Deel dit artikel
Maak je gebruik van cookies op je website ? Dan ben je wettelijk verplicht om een cookiebeleid te hanteren en...
Een goede set algemene voorwaarden is onmisbaar voor ieder bedrijf. Een juist gebruik ervan beschermt je organisatie immers tegen tal...
Recent kreeg ik van een cliënt de vraag of ik een geldlener ‘iets meer dan een ton’ kon laten terugbetalen....
Een groot voordeel van ons vak is dat wij bedrijven niet alleen met daad maar ook met goede raad kunnen...
Een RI…wat? Een RI&E, oftewel een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Hiermee breng je kort gezegd alle arbeidsrisico’s binnen je bedrijf in...
Wanneer is sprake van een inbreuk? Van een inbreuk op jouw intellectueel eigendomsrecht is sprake wanneer iemand zonder jouw toestemming...