Verstuur je een ingebrekestelling? Let hierop!

ingebrekestelling
Als ondernemer bereik je weleens het punt dat je een ingebrekestelling moet versturen. In de volksmond ook wel aanmaning of sommatie genoemd. In feite komt het erop neer dat je jouw contractspartij schriftelijk aangeeft dat hij alsnog binnen een bepaalde termijn moet leveren of betalen. In de praktijk zie je soms dat men vergeet om tijdig iemand in gebreke te stellen. Ook is de ingebrekestelling niet altijd goed geformuleerd. Dit kan leiden tot vervelende juridische consequenties. Daarom gaan we in deze blog dieper in op dit onderwerp.
Belangrijke functie!

Ook al maak je goede afspraken met je contractspartij, je zal merken dat de overeenkomst niet altijd wordt nagekomen. Denk bijvoorbeeld aan je leverancier die de door jou bestelde goederen niet tijdig levert. Of aan je klant aan wie jij deze goederen levert en die jouw nota vervolgens niet betaalt. Maar het kan ook zijn dat je medewerkster de gemaakte afspraken in de arbeidsovereenkomst niet nakomt. Zo zijn er veel situaties denkbaar waarin je een ingebrekestelling zal moeten versturen. Deze ingebrekestelling vervult juridisch een belangrijke rol, aangezien jij hiermee bepaalde rechten aan jezelf toekent.

Waaraan moet je ingebrekestelling voldoen?

De wetgever stelt een aantal formele vereisten aan je ingebrekestelling. Hieronder zetten wij de 4 belangrijkste vereisten voor je op een rij:

  • Zorg ervoor dat je jouw contractspartij schriftelijk in gebreke stelt. Dit hoef je niet verplicht met een brief te doen; dit kan ook per e-mail en dus digitaal. Wanneer je iemand enkel mondeling in gebreke stelt, voldoe je hier dus niet aan. Bovendien zal je dit moeilijk kunnen bewijzen.
  • Omschrijf in je ingebrekestelling voldoende duidelijk welke verplichtingen je contractspartij niet is nagekomen. Geef je niet aan wat je precies van hem of haar verlangt, dan kan deze uiteraard niet de gewenste actie ondernemen.
  • Geef aan binnen welke termijn je contractspartij de verplichtingen moet nakomen. Neem deze termijn expliciet op in je ingebrekestelling en ga hierbij uit van een redelijke termijn. Je contractspartij moet immers voldoende gelegenheid hiervoor krijgen.
  • Vermeld welke juridische gevolgen intreden indien je contractspartij niet binnen de door jou gestelde termijn aan de verplichtingen voldoet. Zo kan het zijn dat je de overeenkomst ontbindt of bijvoorbeeld schadevergoeding vordert. Wees ook hierin helder.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Auteur: Niels Vanaken

Doe jij veilig zaken?

Word Open Legal member!

Deel dit artikel
Vrije advocaatkeuze  Zakelijk kan het zinvol zijn om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Is je bedrijf betrokken bij een geschil,...
Een groot voordeel van ons vak is dat wij bedrijven niet alleen met daad maar ook met goede raad kunnen...
De start van je eigen onderneming is altijd spannend. Of je nou je eigen webwinkel begint of besluit om zelfstandig...
Stel, je hebt via je bedrijf een set zonnepanelen geleverd aan een klant. Je bent een maand verder en je...
Stel je het verhaal van onze cliënt eens voor… Je koopt een prachtige stadsvilla en hebt hiervoor een serieus bedrag...
Een RI…wat? Een RI&E, oftewel een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Hiermee breng je kort gezegd alle arbeidsrisico’s binnen je bedrijf in...